Niklas Östblom

Niklas Östblom

Expertis

Testledning

Utdrag ur CV

Utveckling av nya leveransystem av fastighetsdata, Lantmäteriet

Testning av styrsystem till stålindustrin, Sandvik

ArcSDE och Oracle-specialist, Lantmäteriet

ArcSDE och Oracle-specialist, Kalmar Kommun

Databas- och ArcSDE specialist, Lantmäteriet

Utbildning av ArcSDE för administratörer på Oracle, ESRI S-GROUP

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Systemutveckling inom databaser och GIS (främst Oracle och PostgreSQL). Testledning och testning.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Jag har varit operativ sedan januari 2011.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Glad, positiv och social ingenjör med problemlösning i fokus.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Vi var tre DDP:are som deltog som testare av ett nytt kvalitetstyrningssystem för en ny fabrik för rörtillverkning på Sandvik. Ett oerhört intensivt projekt med tajt tidplan och höga kvalitetskrav, samt oerhört kompetenta projektdeltagare. Vi blev en sammansvetsad grupp som fokuserade på problemlösning och vi kom i mål som planerat, både på tid och kvalitet. Lika roligt och inspirerande som det var högt tempo och pressat. Oerhört spännande och tillfredsställande att se ett IT-system växa fram i takt med en ny fabrik och se hur de interagerar med varandra och på så vis även förstå hur tillverkningsprocessen fungerar.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Ett större projekt med en grupp konsulter från Donald Davies & Partners där vi styr och leder projektet tillsammans.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Man är egen men inte ensam. Samhörigheten i ett nätverk gör att man alltid har någon att rådfråga vid behov. Samhörigheten ger också möjligheter till fler, bättre betalda, uppdrag genom gemensam marknadsföring och upphandling av ramavtal.