Mats Lindqvist

Mats Lindqvist

Expertis

Projektledning, Verksamhetsutveckling

Utdrag ur CV

Projektledare, VINNOVA

Expertstöd och processutvecklare, Trafikverket

Huvudprojektledare, Trafikverket

IT-chef, Tågtrafikledningen

IT-koordinator, Banverket

Projektledare, Banverket

Projektledare, Vägverket

IT-ledningsstöd, Stockholmsmässan

Processamordnare, Vägverket

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Projektledning, ledarskap, verksamhetsutvecklare och förändringsledning. Har under många år arbetat i ledande och utredande befattningar, främst inom transportsektorn. Har arbetat med hela spannet, från forskningsfrågor/strategiska frågor och verksamhetsutvecklingsfrågor till mer ”hands on”.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan augusti 2012.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Öppen, positiv, lagarbetare, strukturerad och situationsanpassad. Jag ser möjligheter och helheter.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Jag projektledde ett regeringsuppdrag 2003-04 för att skapa en handlingsplan för att via IT kunna underlätta för så kallade sammodala transporter (där transportslagen utnyttjas på bästa sätt enskilt eller i samverkan), både för personer och för gods. Väg-, Ban-, Luft-, och Sjöfartsverket samt Rikstrafiken och en stor mängd aktörer från näringslivet medverkade. Ett komplicerat och mycket roligt projekt som levererade ett resultat som kanske var 6-8 år före sin tid.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Att få driva ett projekt som skapar möjligheter för alla aktörer inom transportsektorn att alltid ha tillgång till rätt information för att kunna planera, genomföra och följa upp sin resa, transport, underhållsåtgärd etc.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Nätverket, med många duktiga partners.