Joel Almstedt

Joel Almstedt

Expertis

Projektledning, Affärs- och verksamhetsutveckling, Förstudie och analysarbete

Utdrag ur CV

Projektledare/Interimschef, Primeur Sweden AB

Projektledare och bolagsledare, InfoTech Group Nordic AB

Projektledare, Folksam Liv AB

Projektledare, Community Entertainment AB (publ.)

Projektledare/analytiker, Resta AB

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Projektledning inom bank, finans & försäkring. Förutom själva projektledningen har jag både bransch- och verksamhetskunskap inom dessa områden.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan december 2015.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Noggrann, resultatorienterad och med en bred kompetensprofil.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Jag ledde ett utvecklingsprojekt för ett internet-spelbolag tillsammans med bl.a. TV4 och Maria Bingo. Projektet skulle dels vidareutveckla ett underhållningsformat som omfattade både internet och tv, dels utveckla den webbaserade spelapplikationen. Trots att det fanns flera bolag inblandade och flera starka intressenter med ibland disparata målsättningar präglades projektet av en positiv anda och en ”kan-göra”-mentalitet. Eftersom projektet skulle kombineras med ett tablålagt tv-program fanns det också en i det närmaste orubblig deadline att bli klar i tid. Men trots allt detta lyckades vi utveckla, testa och produktionssätta allting i tid i enlighet med alla projektmål och till alla parters tillfredsställelse.

Men under tiden projektet fortskred och färdigställdes skedde stora organisatoriska förändringar inom både vår samarbetspartner och hos slutkunden. De nya beslutsfattarna hade helt andra prioriteringar och affärsstrategier och vare sig tv-format eller webbapplikationen fick det utrymme och uppmärksamhet som det var tänkt. I slutändan valde man att lägga ner det hela efter bara en säsong.

Trots det lite snöpliga slutet var det ett intressant och lyckat projekt som gav insikt i hur mediebranschen fungerar. Ett framgångsrikt projekt existerar inte i ett vakuum utan kan vara en mindre beståndsdel i en övergripande företagsstrategi.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Någon form av ledningsuppdrag inom ett strategiskt kundprojekt. Gärna någon form av utvecklingsuppdrag där man ska skapa någonting samt också överse de affärsmässiga aspekterna av den produkt eller tjänst som tas fram.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Att man kan kombinera fördelarna med att tillhöra ett företag med likasinnade kollegor och partners samtidigt som man kan behålla en viss självständighet genom ett eget bolag.