Fredrik Högberg

Fredrik Högberg

Expertis

Projektledning, Förändringsledning

Utdrag ur CV

Projektledning införande nytt reskontrasystem, Transportstyrelsen

Projektledning, upphandling, Transportstyrelsen

Förändringsledare, Sveaskog

Projektledare implementation Sharepoint och Project Portfolio Management, Sveaskog

Projektledare CRM och CMS, SATS

Verksamhetskonsult Product Lifecycle Management, Elopak

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Leder, utvecklar och genomför stora förändringsarbeten. Projekt- och förändringsarbete som ger kundnytta. Stöttar kunder i att fatta beslut på affärs- och verksamhetsmässiga grunder. Det kan gälla större projekt, verksamhetsutveckling, upphandling av affärssystem eller kostnadseffektiviseringar. Hjälper kunder att effektivt dra nytta av stora investeringar genom att leda och genomföra beslutade förändringar för att uppnå ekonomiska och funktionella mål.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan september 2012.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Förmåga att ikläda mig olika roller och har modet att driva nödvändiga förändringar och förbättringar. Tänker annorlunda, men levererar inga konstigheter bara sunt förnuft omsatt i verkligheten. Kvalitet snarare än kvantitet. Mitt motto lyder ”när det svåra blir gjort!” Det som kännetecknar mig privat är nyfikenheten, äventyren och kärleken till naturen.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

CRM systeminförandet hos SATS, Nordens ledande träningsföretag.
“SATS – Fredrik was hired to help us out with a huge CRM project. In the project he was handling quite a lot of developers to shape and make the system suitable for our needs, user friendly to our colleagues at the centers and of course as bug free as possible. The system could have gone in many directions and despite of many many challenges Fredrik managed to set the project towards a good result thanks to his taste of quality and efficiency. And this is also my own picture of Fredrik: Efficient, quality minded, easy going, sound holistic reasoning and simply a fun personality. All of this makes Fredrik an excellent person to work with and it would not surprise me if we would work together again in the future.”

De som tror att det går att skapa en bättre värld är också de som faktiskt gör den bättre.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Bästa med Donald Davies & Partners är definitivt alla fina kollegor! Det är tur att det finns människor/kollegor som tänker annorlunda, de berikar världen. Människor som ser saker på ett annat sätt och saknar respekt för självklara sanningar, kan inte förbises. De som tror att det går att skapa en bättre värld är också de som faktiskt gör den bättre. Låt oss göra det som borde göras, men som inte blivit gjort, kanske för att någon sagt att det inte går.