Alexander Wessely

Alexander Wessely

Expertis

Projektledning, Portföljhantering, Förändringsledning

Utdrag ur CV

Projektledning Globala Produktintroduktioner, Scania

Projektledning Marknad, Korsnäs

Projektledning R&D, Metso Paper

Produktchef, NDC Infrared Engineering

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Med tio års erfarenhet av projektledning har jag drivit projekt inom områden som forskning och utveckling, produktion och marknad med flera. Har även haft förmånen att samarbeta med kunden för framtagning av nya produkter och implementering av nya tillverkningsmetoder. Har vana av att förbättra arbetsprocesser och snabbt ta tag i nya frågor som uppkommer.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan februari 2017.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Jag är en resultatfokuserad projektledare som driver projekt i hamn. Tillsammans med medarbetarna, når projekten högt uppsatta mål för tid, kostnad och kvalité. Jag är initiativrik, har lätt att knyta kontakter och en stor drivkraft att generera lönsamhet åt kunden. Till sättet är jag ordningsam och strävar efter att få rutin för att underlätta och påskynda uppgifterna.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Projektledning av framställandet av en ny produkt i samarbete med kunden i Österrike och leverantören från USA. Det börjar med att implementera en ny utrustning som simulerar en pappersmaskin. Omfattande experiment utförs av laboratorierna hos Heimbach i Tyskland och kunden Mondi Packaging i Österrike. Vi tog två patent och lanserade en helt ny produkt på marknaden.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Ett utmanande verksamhetskritiskt projekt som direkt kopplar till företagets lönsamhet. Det finns tydliga avgränsningar, väl definierade resurser och projektets styrgrupp är redo att ge input vid behov.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners är att hela vår verksamhet är fokuserad på projektledning. Vi är en samling av ambitiösa konsulter som med positiv syn på tillvaron ser lösningar i utmaningar. Utbytet av erfarenheter mellan kollegorna är mycket viktig och gör att vi kompletterar varandra väl.