Hur mår ditt projekt?

En projektrevision, eller utvärdering som vi hellre kallar det, är ett framåtriktat stöd för styrgruppen och projektledaren. Den ger dig en klar fingervisning om hur ditt projekt mår. Projektrevisionen innebär att vi granskar och utvärderar ditt projekt. Resultatet blir en rapport med rekommendation och åtgärdsförslag.
3 saker som ingår i en revision:

• Uppfyller vi målen? Uppfyller vi kraven och målen i projektplanen? Håller vi t ex tidplaner och budget?

• Arbetar vi på rätt sätt? Arbetar vi enligt modellerna och metoderna definierade i projektspecifikationen?

• Hur mår resurserna? Finns rätt mängd av rätt resurser och personer på plats? Vi kan även utvärdera kompetensnivå i projektteamet, och kartlägga behovet av stöd och coachning. Som i allt metodarbete krävs att utvärderingen följer en given modell med fasta ramar. Vår utvärderingsmodell är tagen från vår övergripande projektmodell Project Navigation Chart.  För att läsa mer om arbetssätt och projektrevision, klicka här.


Läs mer >>