Ge ditt projekt en bra start – ta tjuren vid hornen!

För att ett projekt ska bli lyckat är det viktigt att kunna se projektet utifrån andras perspektiv för att få en överblick av projektets alla beröringspunkter. Varje projekt innebär en förändring och därför är det viktigt att få med alla på förändringsresan för att implementeringen ska bli lyckad.

Vi på Donald Davies & Partners har lång erfarenhet av projektledning och förändringsprojektledning. Det är inte bara planeringen av ett projekt som är viktig, eller att du som projektledare inser att varje projekt innebär en förändring. Uppstarten är minst lika viktig för att sätta projektet i rullning mot rätt kurs.

Här följer våra bästa tips för hur du ger ditt projekt en riktigt bra start med fokus på de som påverkas av projektet och den förändring som projektet innebär.

  1. Ställ rätt frågor och få koll på vilka som påverkas

Det är sällan som en beställningsbeskrivning är komplett och ger dig all information som du behöver inför starten av ett projekt. Därför är det viktigt att ställa rätt typ av frågor och inte enbart acceptera det scope som du får. Ställ frågor som relaterar till effektmål och nyttogörande. Vilka intressenter finns för detta projekt? Hur uppfattar intressenterna ett lyckat projekt? Genom att identifiera alla intressenter och få svar på dessa frågor i ett tidigt skede kan du lättare koordinera projektet och göra det framgångsrikt.

  1. Resursallokera för förankring

Något som är av högsta vikt är en bra resursallokering, även till mer mjuka delar av projektet som att förankra förändringsresan hos alla. Detta kräver tid och fokus. Är projektet ett renodlat IT-projekt eller förändringsprojekt? Kommer det ske en business change? Svaret på dessa frågor påverkar din resursallokering som projektledare.

I vissa fall tar förändringen längre tid än införandet, se till att räkna med det från början.

  1. Ta tjuren vid hornen

Som med allt här i livet är det lätt att skjuta upp jobbiga saker, men av erfarenhet är det faktiskt bättre att göra tvärtom. I starten av ett projekt som ska leda till en förändring, är de frågor och intressenter som är viktiga för förändringen (inte bara projektet) som du ska ägna fokus, besök och tid åt först. Checka av allt som kan bli till hinder och ge projektet en stadig kurs framåt redan från start!

 

Vill du veta mer om våra förändringsprojektledare och vad vi kan göra för din verksamhet? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Hälsningar,
Patrick Hillberg

Förändringsprojektledare och partner
 (fd partner Donald Davies & Partners)

 

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.