Fyra tips till dig som beställare av projekt

Tanken att något behöver förändras finns inom många verksamheter. Exakt vad och hur är dock inte alltid solklart. Nyckeln till att nå effektmålen börjar med en bra beställning.

Många gånger handlar projekt för oss på Donald Davies & Partners om att hjälpa våra kunder att hjälpa sig själva. De verktyg och nycklar vi tar med oss in är tänkta att förvaltas inom verksamheten inför framtida utmaningar. Men om projektet saknar direktiv från första början, kan det istället bli ett luftslott och investeringen bär inte frukt som tänkt.

Tiden är alltid en utmaning, men det räcker inte med att ta in en konsult och hoppas att allt ska lösa sig. Vår drömbeställare ser vikten av ett tydligt direktiv för projektet. Tar du fram ett sådant bäddar du för framgång.

Här är fyra tips som hjälper dig som beställare att fatta rätt beslut och nå effektmålen:

Ta fram ett direktiv
Vilka tänkbara utmaningar finns i ert kommande projekt? Avsätt tid för att klargöra vad ni vill och vilka effektmålen är. När samtliga frågor är besvarade är direktivet klart och omfattningen satt. Därefter blir det en resursfråga.

 

 

Gör en budget
Att beställa och dra igång ett projekt är enkelt, men utan att ha en tillräckligt stor budget blir det snabbt betydligt svårare. Många projekt havererar på grund av att man inte räknat på de faktiska kostnaderna. Fråga därför: har vi råd? Beställaren kan ofta vara pressad uppifrån att dra igång ett projekt och med direktivet blir det lättare att identifiera de nödvändiga resurserna.

 

Hitta kemin
När du som beställare ska starta ett projekt med en extern projektledare – se till att personkemin är rätt mellan er. Ni måste stå upp för varandra genom hela projektet, även när det blåser hårt. Även om intentionen är den rätta, är en projektledare aldrig bättre än sin beställare.

 

Avsätt tid
Tid och engagemang är nyckeln till framgång. Du kan aldrig köpa dig fri som beställare, utan måste hela tiden vara en aktiv länk mellan projektledaren och styrgruppen.

 

 

Vi kan hjälpa dig som beställare att ta fram direktivet för projektet i en unik Workstorm® där vi går igenom förutsättningarna för att lyckas. Era behov sätter riktlinjerna och därefter får ni en kostnadsuppfattning att ta ställning till. En beställning som blir rätt från början leder ofta till goda resultat!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att ta fram framgångsrika projektdirektiv? Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.