Fröet till framgång – så skapar du en vinnande projektkultur

Alla projekt är beroende av en sund projektkultur för att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Kreativitet, glädje, laganda och tillit är några av de viktigaste beståndsdelarna – mjuka värden som aldrig bör tas för givna! Här är våra bästa tips på hur du som projektledare kan etablera en vinnande projektkultur:

 

”En vinnande projektkultur är den största möjliggöraren för ett framgångsrikt projekt. Projektledaren äger ett stort ansvar för att etablera och upprätthålla en sund projektkultur.” – Mikael Ölund

 

Dela visionen
Om du tidigt i projektet skapar en samsyn av målbilden och uppmuntrar till ett öppet resonemang kring denna, kommer alla att verka bättre som en enhet. Se därför till att alla involverade förstår hur de kan bidra till målbilden.

Justera takhöjden
Det är du som projektledare som ansvarar för projektet, men högt i tak för synpunkter och förslag skapar alltid en sundare projektkultur med bättre resultat. Att hitta den perfekta balansen mellan diskussion och direktiv är guld värt.

Våga fråga
En så enkel fråga som ”vad menar du?” kan många gånger ha en förlösande faktor. Ett projekt är ofta osäker mark och ju pålitligare klimat du lyckas skapa, desto mer gynnsam blir dialogen inom gruppen.

Så ett frö
Att skapa förtroende, relationer och goda kommunikationer tar tid. Uppmuntran och positiva signaler som visar att man anstränger sig för att alla ska trivas, är en bra start. Visa att du som projektledare är ett föredöme.

Håll koll på klockan
Paradoxalt nog räcker inte alltid tiden till. Ett långsiktigt projekt med tydliga mål och deadlines skiljer sig från ett där man förväntas leverera under hård press. Att som projektledare skapa en involverande projektkultur och gruppdynamik är viktigt, men kom ihåg att utgå från förutsättningarna.

Behöver du hjälp med att skapa en sundare projektkultur i din verksamhet? Välkommen att kontakta oss!