5 egenskaper som släcker respekten – har du koll på fallgroparna?

Vad väcker och släcker respekt i affärer? Den frågan ställer vi oss i årets upplaga av Trendrapporten – en oberoende branschundersökning som bygger på enkätfrågor, fokusgrupper och djupintervjuer med 200 respondenter inom offentlig och privat sektor.


I ett tidigare inlägg gick vi igenom de egenskaper vi värdesätter mest hos våra medmänniskor och kollegor, utifrån årets upplaga av Trendrapporten. Ärlighet och drivkraft stod högst i kurs. Men motsatsen är minst lika intressant! Här listar vi de fem egenskaper vi tycker sämst om hos andra. Håller du med Trendrapporten?

Att vara falsk 83,9 %
Att förminska andra 80,8 &
Att ljuga 62,1 %
Att köra över andra 48,5 %
Att alltid framhäva sig själv 41,0 %

Kontakta oss gärna för att beställa ditt eget exemplar av ”Trendrapport 2015 – Den osynliga valutan”, där du kan läsa mer om vilka egenskaper som väcker och släcker respekt.
Läs mer >>