Den osynliga valutan – hur värderar du förtroende?

Vad väcker och släcker respekt i affärer? Den frågan ställer vi oss i årets upplaga av Trendrapporten – en oberoende branschundersökning som bygger på enkätfrågor, fokusgrupper och djupintervjuer med 200 respondenter inom offentlig och privat sektor.


Fredagen den 8 maj samlades vi på Freys Hotel i Stockholm, för att tillsammans med en rad inbjudna gäster höra föreläsaren och författaren Karin Isberg berätta om ”Trendrapport 2015 – Den osynliga valutan”. Karin, som tagit fram Trendrapporten på uppdrag av Donald Davies & Partners, tog bland annat upp vilka egenskaper vi värdesätter mest hos våra medmänniskor och kollegor. Hade din topp 5-lista sett likadan ut som den i Trendrapporten?

Ärlighet 58,0 %
Drivkraft att förändra/skapa något nytt 50,0 %
Ödmjukhet inför sig själv och sin förmåga 48,8 %
Vänlighet och omtänksamhet om andra 43,2 %
Ledarskapsförmåga 38,3 %

 

Kontakta oss gärna för att beställa ditt eget gratisexemplar av ”Trendrapport 2015 – Den osynliga valutan”, där du kan läsa mer om vilka egenskaper som väcker och släcker respekt.
Läs mer >>