Då är projektformen alltjämt oslagbar

”Är projektens storhetstid förbi? Nu läggs IT-utvecklingen i daglig verksamhet”. Så lyder rubriken på en artikel i Computer Sweden (13/2). Den tar upp trenden inom IT-utveckling, att projektformen numera passar allt mer sällan och att decentralisering är ett vinnande koncept. Jag håller med om resonemanget och kommentarerna i artikeln – men bilden behöver breddas. 

Att decentralisera och göra det löpande utvecklingsarbetet i linjen nära affären och användarna, med agila arbetssätt, är effektivt. Inte minst i den snabbrörliga värld vi lever i idag. Projektformens fördelar ligger inte i att anpassa och utveckla det löpande.

projektledare
Mikael Ölund, projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Rationalisering av verksamheten kan inte ligga på IT
Projektformen är däremot oslagbar när det är dags för de stora verksamhetskritiska initiativen där den potentiella nyttan för organisationen (eller samhället) är stort, exempelvis när man ska sätta nya grundstrukturer, grundprocesser eller genomföra en större rationalisering. Dessa projekt drivs dessutom med fördel från en central nivå (på tal om decentraliseringstrenden som tas upp i artikeln). En rationalisering av verksamheten i stort kan till exempel inte ligga på IT. En satsning på en ny marknad behöver hållas ihop i ett projekt.

Fördelen med att projekt drivs centralt är att man får en helhetsbild över utmaningen och konsekvenserna. Att skapa konsensus och koordinera med andra viktiga funktioner inom organisationen, som till exempel sälj, produktion och ekonomi, blir då också lättare eller till och med möjligt.

Agila arbetssätt går utmärkt att tillämpa inom projekt
Dessutom kan både en föränderlig omvärld hanteras, och agila arbetssätt tillämpas, inom projektformen. Det gör vi i stort sett alltid i våra projekt numera (läs hur vi arbetar med det stora fondsystemskiftet på SEB). Och icke att förglömma – att lägga ner initiativ som inte längre genererar nytta är bara ett sundhetstecken för företag och organisationer, något man kan tappa om man lägger ett segmenterat ansvar för dessa i linjen.

Det som är problemet är inte att välja agil utveckling i linjen eller att driva all utveckling i projekt, utan snarare veta NÄR man ska välja det ena eller det andra. Ett projekt är en struktur för att skapa nytta för exempelvis företaget. Många är idag dåliga på att bedöma nyttoeffekter och därmed bedöma när ett projekt inte bör startas eller läggas ner. Tydligare insikter, definition och styrning krävs här.

Håller du med?

Konsult-Mikael-Olund-projektledare-Donald-Davies-Partners_150x150

Hälsningar,
Mikael Ölund
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners
Maila mig

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs mer:
Lyckad projektledning av SEBs stora systemskifte
Artikeln i Computer Sweden