Ansök här

Profil och erfarenhet – projektledare

 • Vi tror att du har erfarenhet av att driva komplexa projekt och/eller av förändringsledning.
 • Vi tror att du har en bredd och en erfarenhet från verksamhetssidan (samt en god förståelse för att verksamhetskraven styr teknik- och IT-lösningen).
 • Vi tror att du har erfarenhet från implementationsprojekt, och från en eller ett par olika branscher.
 • Vi tror att du har god kännedom om vedertagna metoder inom projektledning, och av att tillämpa dem inom projekt – men du vet samtidigt att ditt engagemang och driv är viktigare än metoderna och modellerna.

Dessutom ser vi gärna att:

 • Du är en bra problemlösare.
 • Du är en god kommunikatör som kan involvera, uppmuntra och inspirera dem du jobbar med.
 • Du kan sätta mål och leverera i tid.
 • Du är villig att resa en del i tjänsten.

Vad kan jag förvänta mig som partner?

Några exempel är:

 • Personlig försäljning.
 • Ramavtal med stora intressanta företag och myndigheter.
 • Du verkar under ett gemensamt starkt varumärke.
 • Marknadsföringsstöd.
 • Tillgång till en partnerorganisation med kompetenta och trevliga personer.

Vad förväntas av mig som partner?

Bland annat förväntas:

 • Du ska dela vår gemensamma värdegrund samt utstråla våra värdeord.
 • Genom partneravtalet förbinder du dig att verka exklusivt genom Donald Davies & Partners.
 • Du betalar en avgift till Donald Davies & Partners baserad på din fakturering när du är i uppdrag.
 • Du ska ha ett ständigt uppdaterad CV.
 • Du förväntas ställa upp med referensuppdrag i ramavtalsupphandlingar.

Ju mer du delar med dig av din kunskap och dina kontakter, desto mer kommer du att få tillbaka av andra partners.

Våra partners är eftertraktade konsulter

En av våra ledstjärnor är att företagets beläggningsgrad aldrig får understiga 90%. Tillsammans med våra partners gör vi allt för att leva upp till denna ledstjärna.