Nytt ramavtal för Region Södra inom Ledning & Styrning

Donald Davies & Partners är en av sju leverantörer som tilldelats ramavtal i Kammarkollegiets (Statens inköpscentral) upphandling av IT-konsulttjänster Region Södra, område Ledning & Styrning.

Avropsberättigade är samtliga myndigheter i följande län: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland.

Ramavtalet ersätter successivt (under 2018/2019) tidigare ramavtal för Region Södra och Västra, samt delar av Region Stockholm och Gotland samt Sydöstra.

Avtalet kommer att bidra bra till den tillväxtresa som Donald Davies & Partners befinner sig i

säger VD Pernilla Lundin (vd jan 2012-mars 2019)

 

Ramavtalet träder i kraft i oktober 2018 och gäller i 18 månader med option på ytterligare 30 månader.

För avrop och mer information kontakta gärna:

Olof Smith, Säljkoordinator
olof.smith@ddp.se 
070-453 06 69

Läs mer om vilka kunder och andra ramavtal vi har här.

Ramavtal med Region Uppsala

Nytt ramavtal med Region Uppsala öppnar för nya möjligheter på Donald Davies & Partners hemmamarknad

Donald Davies & Partners har ingått ramavtal med Region Uppsala. Avtalet gäller IT-konsulttjänster samt tjänster med anknytning till IT. I avtalet ingår också samtliga kommuner inom Uppsala län.

Avtalet gäller från 1 maj 2018 och gäller i 3 år med option på ytterligare ett år.


Olof Smith
Säljkoordinator

070-453 06 69
olof.smith@ddp.se

Läs mer om vilka kunder och andra ramavtal vi har här.

Ramavtal med Gävle kommun

Donald Davies & Partners har tilldelats ramavtal med Gävle kommun där även Region Gävleborg, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Gävle Energi samt Gästrike Återvinnare ingår. Avtalet gäller området ledning & styrning, verksamhetsutveckling & strategi och innefattar ett antal olika roller, exempelvis projektledare, förändringsledare, testledare och verksamhetsutvecklare. Avtalet gäller i 2 år med möjlighet till 2 års förlängning.


Olof Smith
Säljkoordinator

070-453 06 69
olof.smith@ddp.se

Vi söker projektledare till uppdrag i Sundsvall

 

Donald Davies & Partners har ramavtal i Sundsvall med Centrala studiestödsnämnden (CSN), Statens tjänstepensionsverk (SPV) och Försäkringskassan. Nu söker vi egenföretagande projektledare som bor eller verkar i Sundsvallsområdet till uppdrag.

Anmäl ditt intresse till:


Emma Schiölde
Rekryteringskonsult

018 12 21 50
018 12 21 49
emma.schiolde@ddrekrytering.se

Nytt ramavtal med Stockholms Läns Landsting

Donald Davies & Partners har tilldelats ramavtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) inom området Utredning & Analys. Ramavtalet gäller i 18 månader med option på ytterligare 18 månader. I ramavtalet ingår även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera AB, som stödjer och koordinerar e-hälsotjänster samt Region Gotland.

För mer information kontakta gärna:

Olof Smith, Säljkoordinator
olof.smith@ddp.se
070-453 06 69

Ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk

Donald Davies & Partners har vunnit ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk (SPV). Ramavtalet gäller konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT och gäller i fyra år med start i januari 2017.

 

För mer information kontakta gärna:

Olof Smith, SäljkoordinatorStatens-Tjanstepensionsverk-konsulttjanster-konsultuppdrag-Donald-Davies-Partnersolof.smith@ddp.se
070-453 06 69

 

 

Ramavtal med Trafikverket

Donald Davies & Partners har vunnit ett nytt ramavtal med Trafikverket inom området Trafikinformation väg och järnväg. Området är ett av myndighetens strategiskt mest viktiga områden de kommande åren. Avtalet gäller Verksamhetsutveckling och Projektledning.

 

För mer information kontakta gärna:

Olof Smith, Säljkoordinator
olof.smith@ddp.se
Trafikverket-projektledning-verksamhetsutveckling-Donald-Davies-Partners070-453 06 69


Ramavtal med Försäkringskassan

Donald Davies & Partners har tilldelats ramavtal med Försäkringskassan avseende resurskonsulter inom IT-infrastruktur och IT-produktion. Ramavtalet omfattar en rad olika konsultroller och har en beräknad volym på 45 miljoner kronor per år.  Avtalet gäller i 4 år fram till 2020-03-30.

 

För mer information kontakta gärna:

Olof Smith, Säljkoordinator
olof.smith@ddp.se
070-453 06 69

Forsakringskassan-konsultforetag-konsultuppdrag-Donald-Davies-Partners


Ramavtal med Landstinget Dalarna

Donald Davies & Partners har sedan oktober 2015 ramavtal med Landstinget Dalarna. Avtalet sträcker sig i 24 månader, med möjlighet till option på 12+12 månader, inom området Ledning & Styrning vilket innefattar roller som Projektledare, Teknisk Projektledare, IT-arkitekt, Mentor och Testledare.

Landstinget Dalarna består av 15 kommuner och ansvarar främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen.

 

För mer information kontakta gärna:

Olof Smith, SäljkoordinatorLandstinget-Dalarna-projektledare-testledare-Donald-Davies-Partners
olof.smith@ddp.se
070-453 06 69