Ramavtal med Region Uppsala

Nytt ramavtal med Region Uppsala öppnar för nya möjligheter på Donald Davies & Partners hemmamarknad

Donald Davies & Partners har ingått ramavtal med Region Uppsala. Avtalet gäller IT-konsulttjänster samt tjänster med anknytning till IT. I avtalet ingår också samtliga kommuner inom Uppsala län.

Avtalet gäller från 1 maj 2018 och gäller i 3 år med option på ytterligare ett år.


Olof Smith
Säljkoordinator

070-453 06 69
olof.smith@ddp.se

Läs mer om vilka kunder och andra ramavtal vi har här.