Nytt ramavtal för Region Södra inom Ledning & Styrning

Donald Davies & Partners är en av sju leverantörer som tilldelats ramavtal i Kammarkollegiets (Statens inköpscentral) upphandling av IT-konsulttjänster Region Södra, område Ledning & Styrning.

Avropsberättigade är samtliga myndigheter i följande län: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland.

Ramavtalet ersätter successivt (under 2018/2019) tidigare ramavtal för Region Södra och Västra, samt delar av Region Stockholm och Gotland samt Sydöstra.

Avtalet kommer att bidra bra till den tillväxtresa som Donald Davies & Partners befinner sig i

säger VD Pernilla Lundin (vd jan 2012-mars 2019)

 

Ramavtalet träder i kraft i oktober 2018 och gäller i 18 månader med option på ytterligare 30 månader.

För avrop och mer information kontakta gärna:

Olof Smith, Säljkoordinator
olof.smith@ddp.se 
070-453 06 69

Läs mer om vilka kunder och andra ramavtal vi har här.