Donald Davies, företagets grundare har gått bort.

Det är med stor sorg som vi nås av meddelandet att Donald Davies, grundare av Donald Davies & Partners, gått bort efter en tids sjukdom. Han blev 89 år.

 

”Donalds bortgång berör oss alla på Donald Davies & Partners. Hans frånfall är en stor förlust för oss som hade förmånen att vara hans vän och kollega under företagets tidiga år, säger Mikael Ölund, styrelseordförande och tillika en av de partners som varit med sedan företagets start.
Donald har under alla år varit en förebild för mig personligen och hans attityd och förmåga att få andra att prestera i samma takt mot ett gemensamt mål har varit en stark ledstjärna.”

 

Donald Davies började som projektledare redan 1954. Under sin 50 år långa karriär var han verksam i 16 länder och skrev historia inom branschen. Donald Davies gjorde sig känd för att lyckas med projekt där andra inte nådde ända fram.

Under 1980-och 90-talet arbetade Donald mycket i Sverige och han lärde då känna ett antal fristående konsulter som inspirerades hans unika metoder och attityd till projektledning. De ingick i ett informellt nätverk av konsulter som verkade i olika konstellationer och projekt.

Vid Millennieskiftet fick denna konstellation fastare form genom att Donald Davies och Björn Forsberg bildade Donald Davies & Partners AB. Målsättningen med företaget var att skapa en framgångsrik plattform för projektledning genom att ta tillvara Donalds unika erfarenheter, egenskaper och metoder.

 

”Donalds mål och löfte ”We make reality out of ambition”, finns i våra gener och genomsyrar vårt företag än idag, säger vd Pernilla Lundin (vd jan 2012-mars 2019).
Nu går våra varma tankar till hans familj och anhöriga.”

 

Uppsala, 13 juli 2017

DONALD DAVIES & PARTNERS

 

För mer information kontakta

Pernilla Lundin Donald Davies & Partners (vd jan 2012-mars 2019), mobil +46 70 647 89 24, pernilla.lundin@ddp.se

Mikael Ölund, fd styrelseordförande Donald Davies & Partners, +46 70 566 18 98, mikael.olund@ddp.se

 

Taggar: .