Agilt i praktiken – tre bra tips för projektledaren

På den senaste #projektträffen talade vi om agilt i praktiken och om balansgången mellan agila arbetsmetoder och traditionella projekt. Går dessa till synes parallella världar att kombinera? Vilka är i så fall fördelarna?

 

Många kloka funderingar luftades under seminariet, med slutsatsen att det i många fall går alldeles utmärkt att kombinera projektledning med agila metoder. För att nå goda resultat kan du som projektledare exempelvis jobba mot att:

Få med dig ledningen och skapa ett gemensamt ”mindset” inom företaget. Det är när alla förstår och anammar det agila tankesättet, samt ser nyttan av det, som saker börjar hända.
Utnyttja den agila flexibiliteten och samtidigt tänka långsiktigt som vid traditionella projekt.
Sätta individen och vad denne kan bidra med i fokus, samt fungera som en kommunikatör mellan de olika kompetenserna i det agila projektet.

Om du som projektledare kan anpassa och utveckla dina metoder efter det agila tankesättet kommer du inte bara att fylla en viktig funktion – hela projektet kommer att leda till ännu bättre resultat för verksamheten i stort.

Besök gärna #projektträffen på LinkedIn och fortsätt denna ständigt aktuella diskussion. Nästa Projektträff äger rum 10 juni och kommer att belysa ett annat hett ämne inom projektledning, Så bibehåller du momentum i ditt projekt över sommaren. Mer info hittar du på www.projekttraffen.se eller i LinkedIn-gruppen #projektträffen.

Konsult-Mikael-Olund-projektledare-Donald-Davies-Partners_150x150

Somriga hälsningar,
Mikael Ölund, projektledare och moderator #projektträffen, Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs även:
Insights: Agil projektledning- DÅ är projektet klart!
Insights: 10 saker att tänka på inför agila projekt
Insights: När det agila möter det rigida