Agila arbetssätt ett nödvändigt gott – 3 tips för ett välmående projekt

Lösare tyglar ger bättre styrning. Ibland. För en fullt fungerande traditionell organisation, med bra kommunikation, nöjda medarbetare och goda resultat, finns det kanske ingen mening med att införa agila arbetsmetoder. Men för många verksamheter är det ett nödvändigt gott för att möta omvärldens och kundernas krav.

Vägskylt

Själva premissen att det traditionella och det agila är två oförenliga motpoler kan vi nog skrota vid det här laget. Vi har tidigare gett många exempel på hur du kan få ut det bästa av två världar i vår kunskapsblogg Insights.

En sak vi gärna vill understryka är hur ökat individuellt ansvar ofta leder till bättre resultat. För att de agila metoderna ska ge effekt måste toppen av den traditionella organisationen våga ge ett större mandat till resurser längre ner i kedjan. Flexibilitet är själva poängen med agila arbetssätt och varje team i projektet ska kunna lösa problemen utan att gå till ledningen.

Flexibilitet är själva poängen med agila arbetssätt.

Här följer några viktiga punkter att checka av för att dina agila projekt ska vara välmående:

1. Bestäm vem som kör
”Men vem kör egentligen?” frågar Musse Pigg. ”Det är ju jag!” svarar Janne Långben glatt och fortsätter äta sin frukost. Agila arbetssätt öppnar för många möjligheter, men klarlägg från början vem som är leveransansvarig för de olika delarna. Ge linjechefer för de olika teamen ansvaret för leveranserna. Många gånger har chefer på lägre nivå ansvaret, men inte mandatet.

2. Ses oftare
Agila arbetssätt kräver tillit, men också tätare uppföljning under projektets gång. Följ upp veckovis hela vägen fram till leverans.

3. Bjud på er själva
Att visa upp bristerna i leveransen på intranätet underlättar för att snabbt kunna åtgärda problemen. Transparens är viktigt när ni jobbar agilt.

Förändring kan ibland kännas obekvämt, men obekvämt är inte lika med fel. Tvärtom bör agila arbetssätt ses som ett nödvändigt gott i dagens organisationsklimat. Ofta leder det till både ökat engagemang och större flexibilitet inom organisationen på lång sikt.

Är du intresserad av hur vi arbetar i agila projekt? Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation med projektledning och agila arbetssätt? Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Hälsningar,
Anders Wrebo
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs även:

Insights: Agila metoder breddar vägen
Insights: Projektledaren som coach i en agil verksamhet
Insights: Så arbetade vi med de agila teamen i SEBs stora systemskifte