10 saker en projektledare bör tänka på inför agila projekt

För många projektledare med vana från traditionella projektmetoder är det agila arbetssättet ännu okänd mark. I takt med att vi börjar utforska den, klarnar också bilden av projektledarrollen i modern form.

 

För att hitta svaren på hur ett agilt projekt skapar maximal nytta, och vilken roll vi projektledare har, är det en god idé att börja med att ställa en rad väsentliga frågor. Här följer en lista över funderingar jag själv haft nytta av inför agila projekt:

På vilket sätt säkrar jag resurser till projektet?
Hur styrs omfattningen av projektet?
Vilken ansvarsfördelning ska gälla mellan alla roller i projektet och verksamheten?
Hur vet vi när projektet är klart?
Hur ska kravställningen gå till?
Hur säkerställer vi att rätt lösning tas fram?
Hur ska framdrift av lösningen samordnas?
Hur påvisas progress när traditionella tidplaner överges?
Hur skapar man som projektledare samordning och en helhetslösning för projektet?
Vad innebär det att lämna över till förvaltning?

När du funnit svaret på frågorna är du väl rustad för att ta dig an dina agila utmaningar! Vill du veta mer om agila arbetsmetoder eller om mina erfarenheter från ledande befattningar i agila projekt? Kanske har du tankar om arbetssättet i din egen verksamhet? Kontakta mig gärna här!

Jobbar du med agila projekt? Skriv ut de 10 frågorna!
Här kan du ladda ner ovan tio frågor som en pdf.


Hälsningar

Lars-Erik Sjöstrand
Projektledare på Donald Davies & Partners

Läs gärna min profil.